Η Θεσσαλονίκη αποτελεί πόλο έλξης χιλιάδων τουριστών, που την επισκέπτονται για να θαυμάσουν τον μοναδικό πολιτιστικό της πλούτο. Μνημεία ανεκτίμητης ιστορικής αξίας συνθέτουν το Πολιτιστικό Κεφάλαιο της Θεσσαλονίκης, το οποίο, εφόσον αναδεικνύεται κατάλληλα, συμβάλλει στην ανανέωση του υπάρχοντος τουριστικού «προϊόντος», στην αύξηση της τουριστικής ροής και προσελκύσει νεότερες ηλικίες που δεν αποτελούν, μέχρι σήμερα, κύριο target group του Πολιτιστικού Τουρισμού της πόλης.

Το Έργο XpRienceThess συνδέει τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία για την ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών προϊόντων με ιστορικό /πολιτιστικό χαρακτήρα, με απώτερο στόχο την ενίσχυση του Βιώσιμου Πολιτιστικού Τουρισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το Έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός εναλλακτικού προϊόντος μέσω ενός συνεργατικού σχήματος από φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Τουρισμού, του Πολιτισμού και της Πληροφορικής.

Το τουριστικό προϊόν που θα αναπτυχθεί αφορά ξεναγήσεις σε 10 ή περισσότερα σημεία ιστορικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Το XpRience Thess παρουσιάζει θεματικά τη σύγχρονη ιστορία της Θεσσαλονίκης όπου οι επισκέπτες παράλληλα με την ξενάγησή τους, θα έχουν τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους με στοιχεία Εικονικής ή Επαυξημένης Πραγματικότητας (VR/AR). Το ψηφιακό υλικό που θα συνοδεύει τις περιπατητικές διαδρομές θα αποτελείται από 3D animations, videos, audios/αφηγήσεις σχετικά με σημαντικά ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την κοινωνικοοικονομική ζωή της πόλης κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και διαμόρφωσαν τη σύγχρονη κοινωνική, πολεοδομική και αρχιτεκτονική της όψη.

Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθεί εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που θα λειτουργεί ως χάρτης/οδηγός τουριστικών διαδρομών με Επαυξημένη πληροφορία σε τρεις διαστάσεις.

Όψεις της σύγχρονης πόλης όπως αποτυπώθηκαν από τον φωτογραφικό φακό πριν 50 ή 100 χρόνια θα δίνουν στον χρήστη τη δυνατότητα να έχει μια ευρύτερη εικόνα της πόλης, να γνωρίσει στιγμές της καθημερινότητάς της και να αντιληφθεί την σημασία και την σύνδεση με την ιστορία, χαρακτηριστικών σημείων της πόλης, όπως αναδομήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και αποτέλεσαν σημεία αναφοράς της ζωής της μέχρι και σήμερα.

Εταίροι του Έργου

mazi-logo-gr-600X300
Μετάβαση στο περιεχόμενο