Περιγραφή

Το Έργο XpRience Thess συνδέει τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό και τη Δημιουργική Βιομηχανία, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του Βιώσιμου Πολιτιστικού Τουρισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο του Έργου αναπτύσσεται ένα εναλλακτικό τουριστικό προϊόν, που θα αποτελείται από περιπατητικές διαδρομές με ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα ενώ παράλληλο αντικείμενο του Έργου είναι η δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών Εκτεταμένης Πραγματικότητας οι οποίες θα είναι ενσωματωμένες στις διαδρομές και θα συμβάλλουν στην ανάδειξη μνημείων ανεκτίμητης ιστορικής αξίας της πόλης.

Το τουριστικό προϊόν αφορά ξεναγήσεις σε τουλάχιστον 10 σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος εντός της Πόλης της Θεσσαλονίκης. Τα άτομα που θα συμμετέχουν στις περιπατητικές διαδρομές, θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους, χρησιμοποιώντας εφαρμογές Εικονικής ή Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR/VR). Το ψηφιακό υλικό που θα συνοδεύει τις περιπατητικές διαδρομές θα αποτελείται από 3D animations, videos, audio και αφηγήσεις σχετικά με σημαντικά ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν την κοινωνικοοικονομική ζωή της πόλης κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα και διαμόρφωσαν τη σύγχρονη κοινωνική, πολεοδομική και αρχιτεκτονική της όψη. Επιπρόσθετα, θα αναπτυχθεί εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που θα λειτουργεί ως χάρτης των περιπατητικών διαδρομών, με Εκτεταμένη τρισδιάστατη πληροφορία, που θα καθοδηγεί τα άτομα, παρέχοντάς τους χρήσιμα στοιχεία για την περιοχή.

Οι επισκέπτες θα έρθουν σε επαφή με όψεις της πόλης του 20ου αιώνα καθώς και με την καθημερινή ζωή της εποχής. Οι ψηφιακές εφαρμογές που αναπτύσσονται, θα δίνουν στο άτομο που τις χρησιμοποιεί μια ευρύτερη εικόνα της πόλης και θα συμβάλλουν στη σύνδεση ιστορικών σημείων της, όπως αυτά αναδομήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και αποτελούν σημεία αναφοράς μέχρι και σήμερα.

Το Έργο XpRience Thess υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους. Η διάρκεια του Έργου είναι 24 μήνες (8 Οκτ. 2021 – 7 Οκτ. 2023) και το ποσό της συνολικής χρηματοδότησης είναι € 371.983

Μετάβαση στο περιεχόμενο