Το Έργο (old)

Οι Εταίροι του Έργου
  • Mazi Travel Consultants (Συντονιστής Εταίρος)
  • Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης – Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας / Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών / Εργαστήριο Τοπογραφίας
Μετάβαση στο περιεχόμενο