Στόχοι

Το Έργο XpRience Thess, αναπτύσσει ένα καινοτόμο τουριστικό προϊόν, το οποίο αποσκοπεί στην ανάδειξη του Πολιτιστικού Κεφαλαίου της Θεσσαλονίκης και στην κατάλληλη Τουριστική αξιοποίησή του, ενσωματώνοντας παράλληλα προϊόντα της Δημιουργικής Βιομηχανίας. Αναλυτικότερα, οι στόχοι του Έργου περιγράφονται παρακάτω:

Στόχος 1: Η ανάπτυξη ψηφιακού υλικού Εκτεταμένης Πραγματικότητας που θα απεικονίζει 10 σημεία ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος στις περιπατητικές διαδρομές. Με τη βοήθεια του υλικού αυτού, τα άτομα που θα συμμετέχουν στις διαδρομές θα έχουν την αίσθηση ότι ταξιδεύουν στην ιστορία της πόλης του προηγούμενου αιώνα.

Στόχος 2: Η δημιουργία τριών ολοκληρωμένων πακέτων πολιτιστικού τουρισμού, τα οποία θα περιλαμβάνουν την ιστορία των διαφορετικών κοινοτήτων της Θεσσαλονίκης, αποτυπώνοντας το πολιτιστικό μωσαϊκό της πόλης κατά τον προηγούμενο αιώνα.

Στόχος 3: Η ψηφιακή απεικόνιση επιπλέον σημείων ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, μετά τη λήξη του Έργου. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί αρκετά μνημεία, η δράση αυτή θα ωφελήσει άμεσα και ποικιλοτρόπως, τόσο την πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και Επιχειρήσεις του Τουριστικού Κλάδου, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Στόχος 4: Η αύξηση τουριστικής ροής, με βάση τις τάσεις και τα στοιχεία επισκεψιμότητας από συγκεκριμένες εθνικές ομάδες, δημιουργώντας θετικό αντίκτυπο στις Επιχειρήσεις του Τουριστικού Κλάδου.

Στόχος 5: Η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης με τρόπο ξεχωριστό, που αναμφίβολα θα φωτίζει και άλλες πτυχές στην ιστορία της πόλης, δίνοντας νέα δυναμική στον κλάδο του Τουρισμού, με έμφαση στον Βιώσιμο Τουρισμό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο